Byggföretag

Om du funderar på att bygga om ditt hem måste du välja rätt byggföretag. Detta är trots allt inte bara en stor investering för ditt hem, utan det är också en återspegling av din personliga stil och smak. Du vill att jobbet ska göras på rätt sätt, och det innebär att du måste hitta en pålitlig och erfaren entreprenör som kan förverkliga din vision. 

Kunskap & erfarenhet

Vi som byggföretag Stockholm har lång erfarenhet och goda kunskaper inom flera områden. Önskar du hitta ett byggföretag som tar sig an hela ditt projekt från start till färdigt är vi rätt. Våra duktiga medarbetare har kunskaper inom alla delar från projektering till målning och konstruktion. 

Offert

Det är alltid klokt att få offert innan du fattar ett slutgiltigt beslut för ditt byggprojekt. Genom en offert får du inblick i hur mycket ditt projekt kommer att kosta med både material och arbetskostnad. Hos oss får du alltid en gratis offert där vi specificerar kostnaderna för arbete samt material. Direkt på fakturan får du sedan ROT-avdrag om du önskar nyttja detta. 

Licensierade

Byggföretag Stockholm är licensierade och försäkrade för att skydda dig från eventuella ansvarsproblem under processen med att bygga om ditt hem. Vi har  ansvarsförsäkring om något går fel på plats i ditt hus så är båda parter skyddade om något oväntat händer under projektets gång.